Historiek parade: om de 10 jaar

In 1997 werd 150 jaar Waregem Koerse gevierd met een folkloristische paardenstoet. De parade, “Ode aan het paard” genaamd, telde zo’n 59 taferelen waaronder dansgroepen, wagens, koetsen, muziekensembles, enz.

10 jaar later, in 2007, koos het stadsbestuur van Waregem voor een totaal ander concept om de 160ste verjaardag van Waregem Koerse te vieren.

In het eerste luik van de Parade wordt de overgang van Waregem als agrarische gemeente naar stad uitgebeeld. Onder meer Waregemse toneelverenigingen, maar ook de landbouwverenigingen, droegen hun steentje bij om de evolutie van de vlasnijverheid naar textielstad uit te beelden.

In het tweede deel kwam de 160ste Waregem Koerse aan bod. Niet alleen bookmakers en de hippodroom worden uitgebeeld, maar ook het Ascot van het vasteland, met de nodige show en hoedenpracht. Het derde deel was dan de apotheose: Waregem, peter van het Vlaamse Paard, zit in een netwerk van Europese Paardensteden: het zogenaamde Euro Equus. Spectaculaire praalwagens rijden mee om dit gegeven nog meer luister bij te zetten.